Kulttuuria yhteistuumin on valtakunnallinen kehittämistehtävä, jonka tavoitteena on tuoda yhteen Suomen kuntien kulttuuripalveluiden osaaminen. Kehittämistehtävää rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja sitä koordinoi Espoon kaupunki.

Saavutettavuusseloste

Uusia verkostoja ja yhteistyömalleja

”Kylätaloon elämää”, ”Jotain yhteisöllistä toimintaa, jossa samalla tutustuisi muihin”, ”Matalan kynnyksen kohtaamistapoja ja -paikkoja.” Muun muassa näillä sanoilla Itä-Uudenmaan kylien asukkaat vastasivat, kun heiltä kysyttiin, millaista toimintaa he haluavat omalle kylälleen. Uudenmaan kehittämistehtävän yksi tärkeä tavoite on taiteilijoiden työllistäminen sekä tapahtumien ja erilaisten työpajojen järjestäminen. Tätä työtä varten on vuoden aikana kehitetty uusia toimintamalleja, yhteistyötä […]

Kulttuuria kyliin asukkaita kuunnellen

Viime kesäkuussa kysyimme Itä-Uudenmaan kylien asukkailta, millaisina he pitävät nykyisiä kylien kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluita, ja mitä he toivovat. Tiettävästi kysely oli ensimmäinen, joka oli kohdistettu kylien asukkaille näin laajasti. Kyselyyn vastasi noin 570 henkilöä, mitä voi pitää hyvänä määränä. Vastaajia oli kaikista yhdeksästä alueen kunnasta ja liki sadasta kylästä. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluilla tarkoitettiin kyselyssä muun […]