Projektikoordinaattori esittäytyy

undraw_male_avatar_800px

Koska näinä aikoina ei suositella kättelyä, täytyy minun esittäytyä virtuaalisesti: nimeni on Teemu Hokkanen ja olen Kulttuuria yhteistuumin -kehittämistehtävän projektikoordinaattori. Aloitin työssäni virallisesti 1.4.2020, mutta olen ollut Espoon kaupungin palveluksessa jo vuodesta 2007 lähtien.

Valtakunnallisen kehittämistehtävän projektikoordinaattorin tehtävässä minua kiinnostaa mahdollisuus nähdä Suomen kunta- ja kulttuurikenttää laajemmasta näkökulmasta. Olen kiinnostunut uusien ihmisten kohtaamisesta, uusista työskentelytavoista ja uusista mahdollisuuksista saattaa sekä uudet ihmiset että uudet työskentelytavat yhteen. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila ja etätyömääräykset ovat jo luoneet monia uusia työntekemisen tapoja ja paljon puhuttuja digiloikkia on tapahtunut monella eri rintamalla. Jopa monet jäykiksi koetut kuntien ja valtionhallinnon organisaatiot ovat näyttäneet ketteryytensä ja siirtyneet suhteellisen vaivattomasti käyttämään videokokouksia, virtuaalipalveluja ja webinaareja. Monet näistä uusista työntekemisen tavoista jäävät varmasti käyttöön poikkeustilan päättyessä ja se on innostavaa ja rohkaisevaa myös oman työni kannalta.

Oma taustani on tapahtumatuottamisessa. Olen toiminut tuottajana Sellosalissa yli 10 vuotta. Minulla on pitkä kokemus lasten ja nuorten kulttuurista, mutta myös seniorikansalaisille suunnatuista tapahtumista sekä monista muista tapahtumatuotannoista siltä väliltä. Tuottajan työni kautta minulla on hyvin vahva käsitys kunnallisen kulttuuritalon mahdollisuuksista tuottaa sisältöjä, jotka saavuttavat eri-ikäisiä ja eri taustasta tulevia asukasryhmiä.

Vuosina 2014-2015 olin virkavapaalla Sellosalista ja toimin palkitun turkulaisen kamarikuoro Key Ensemblen ensimmäisenä kokopäiväisenä toiminnanjohtajana. Tämä periodi oli ammatillisesti erittäin innostavaa ja mielenkiintoista aikaa, ja tutustutti minut vapaan taidekentän toimintaan, apurahahakuihin ja taiteen valtionosuuskeskusteluun.

Kulttuuria yhteistuumin -kehittämistehtävän yksi tärkeä tavoite on kerätä tietoa yhteen Suomen kuntakentältä ja jakaa sitä eteenpäin. Olen todella innoissani päästessäni etsimään kuntien kulttuuripalvelujen käytössä olevia hyviä käytänteitä, tutkimaan niitä ja jakamaan niitä eteenpäin muille kunnille ja kulttuurialan tahoille.

Taikasanat tässä kaksivuotisessa kehittämistehtävässä ovat ”luottamus” ja ”yhteistyö”. Me Espoossa tarvitsemme yhteistyötä kaikkien kuntien taholta, jotta löydämme kuntien käytössä olevat hyvät käytänteet ja voimme koota niistä kattavan tietopankin yhteistuumin.fi-sivustolle. Yhteistyön avulla saamme myös suunnitellut kuntavierailut toteutumaan ja pääsemme paikan päälle näihin hyvien käytänteiden kuntiin – tutustumaan paitsi itse käytänteisiin myös muiden kuntien kulttuurityöntekijöihin ja luomaan uusia verkostoja.

Ja sitä kautta syntyy keskinäinen luottamus ja tunne, että me emme ole yksin. Meitä kuntien kulttuuripalvelujen viranhaltijoita ja työntekijöitä on paljon ja me olemme kaikki samalla puolella. Me emme ole toistemme kilpailijoita vaan pelaamme samassa joukkueessa. Ja meillä kaikilla on sama päämäärä: tuottaa laadukkaita ja kiinnostavia kulttuuri-, taide- ja sivistyspalveluja, joita kuntien asukkaat voivat saavuttaa yhdenvertaisesti eri puolilla Suomea.

Vastaa