Tervetuloa Kulttuuria yhteistuumin -sivustolle

undraw_through_the_park_800px

Valtakunnallisen kehittämistehtävän Kulttuuria yhteistuumin -nettisivusto on nyt julkistettu. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman ja Espoon kaupungin koordinoiman kehittämistehtävän tavoitteena on ”tukea kuntien kulttuuritoiminnan laatua, vaikuttavuutta, henkilöstön osaamista, asukkaiden yhdenvertaisuutta ja kuntien keskinäistä yhteistoimintaa valtakunnallisesti ja alueellisesti”. Tarkoitus on siis auttaa Suomen kuntia, niiden työntekijöitä, päättäjiä ja asukkaita ja lisätä kuntien välistä yhteistyötä kulttuurin saralla.

Tehtävän perusta lepää uudessa kulttuuritoimintalaissa (166/2019), jonka keskeisimpiä tavoitteita ovat 1) tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, 2) edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen, 3) vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin ja 4) luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.

Kehittämistehtävä on kaksivuotinen ja sen toimialueena on koko Suomi. Kumppaneina Espoon kaupungin kanssa kehittämistehtävässä ovat Turun ja Rovaniemen kaupungit. Tärkeää viestintä- ja tutkimustukea saadaan Kuntaliitolta ja Taiteen edistämiskeskukselta.

Tämä nettisivusto on aluksi blogimuotoinen, mutta sen on tarkoitus laajentua tehtävän edetessä monipuoliseksi sivustoksi, josta löytyy mm. ajankohtaista tietoa valtakunnallisesta kehittämistehtävästä sekä alueellisista kehittämistehtävistä, niihin liittyvistä seminaareista/webinaareista sekä tietopankki ja esittelyjä hyvistä käytänteistä. Sivuston on tarkoitus palvella kuntien kulttuurityöntekijöitä, mutta myös kuntapäättäjiä, hanketyöntekijöitä sekä yksityisen sektorin, kolmannen sektorin ja neljännen sektorin työntekijöitä ja vapaaehtoisia.

Kehotammekin tässä vaiheessa tutustumaan sivuston sisältöön ja lukemaan tarkemmin itse kehittämistehtävän tavoitteista, aikataulusta ja toimenpiteistä sekä alueellisista kehittämistehtävistä. Nettisivusto on uuden karhea ja siksi kaikenlainen palaute – positiivinen ja negatiivinen – otetaan innolla vastaan ja sitä voi jättää Kontaktit-kohdasta löytyvien yhteyskanavien kautta.

Vastaa