Kuntien hyvät käytänteet: Siilinjärven nuoriso- ja kulttuuripalvelut yhdessä osoitteessa

Kuvituskuva henkilö ja digitaaliset työkalut.

Siilinjärveläisten on helppo etsiä tietoa kulttuuri- tai nuorisopalveluista ja tapahtumista yhdestä paikasta, Mitä tehtäs -sivustolta. Siilinjärven nuoriso- ja kulttuuritoimen yhteinen sivusto palvelee niin lapsia kuin aikuisiakin, ja kuntalaisten tiedottaminen ja osallistaminen ovat sivuston toiminnan ytimessä. Tavoitteena on lisätä kolmannen sektorin näkyvyyttä sivustolla.

Siilinjärven nuoriso- ja kulttuuritoimen johtaja Tuula Pärnänen sekä kulttuurikoordinaattori Hanna Kauhanen kertovat sivuston synnystä ja toiminnasta.

Mikä on Siilinjärven kulttuuripalvelujen hyvä käytänne?

Kulttuurikoordinaattori Hanna Kauhanen: ”Siilijärven kunnalla on omat nettisivut, jossa kunnan kulttuuri- ja nuorisopalvelut ovat esillä. Pääsivun rinnalla meillä on itsemme ylläpitämä Mitä tehtäs -sivu, jonne kulttuuri- ja nuorisotoimi tuottaa sisältöä. Tarkoituksena on, että meidän kohderyhmämme, niin aikuiset, lapset kuin järjestötyöntekijätkin, löytäisivät aiempaa paremmin heitä koskevaa tietoa.”

Nuoriso- ja kulttuuritoimen johtaja Tuula Pärnänen: ”Mitä tehtäs -sivusto on ketterä ja toimiva lisäpalikka kunnan viralliseen tiedottamiseen. Toimijoiden ja etenkin nuoriso- ja kulttuuritoimen omien toimintojen ja yhteistyökumppanien kanssa tehtävä yhteistyö on ketterä nostaa esille.”

Kuinka toimintamalli sai alkunsa?

Kauhanen: ”Pari vuotta sitten lanseerasimme lasten ja nuorten Mitä tehtäs -harrasteviikon, joka leikkaa poikki liikunnan, nuorisotyön sekä taiteenalat. Harrasteviikolle piti löytää alusta, jossa pystyimme tiedottamaan sosiaalista mediaa tai kunnan nettisivua tehokkaammin. Lapset ja nuoret kyselevät monesti, että ”Mitä tehtäs?”. Halusimme antaa siihen vastauksen, että tässä on teille tekemistä. Harrasteviikon jälkeen kiteytyi ajatus siitä, että sivua voisi hyödyntää laajemminkin. Päätettiin, että sivu toimii yläotsikkona nuoriso- ja kulttuuritoimen muillekin palveluille, joten tarkoituksena on, että tältä sivulta löytyy tekemistä eri ikäisille ihmisille.”

Oliko sivusto kallis toteuttaa?

Pärnänen: ”Malli on todella kustannustehokas. Puhumme muutamista tuhansista euroista koko sivuston luomisessa, ylläpitämisessä ja päivittämisessä tämän parin vuoden aikana. Meidän ei ole tarvinnut hakea tähän ulkopuolista rahoitusta, tukirahoitusta tai avustuksia. Sivustoa on helppo myös päivittää, sillä olemme suunnitelleet sen paikallisen yrityksen kanssa. Yritys pystyy muokkaamaan sitä tarpeidemme mukaan. Jos sivusto laajenee ja tarvitsemme uusia alasivuja, puhumme muutamasta sadasta eurosta.”

Mihin tarpeeseen käytänne kunnassanne vastaa?

Kauhanen: ” Sivuston kautta tiedotetaan lapsille ja nuorille, minkä toivotaan lisäävän osallistumista ja sitä kautta kansalaisaktiivisuutta. Sivusto on rinnakkainen sosiaalisen median kanaville. Kokoomasivusto on tarpeellinen, jotta esimerkiksi vanhemmat voivat käydä katsomassa, mitä nyt on tapahtumassa.”

Pärnänen: ”Siilinjärvi on paikkakunta, jonne muuttaa paljon ihmisiä muualta. Yritämme tehdä harrastusmahdollisuuksien ja palvelujen löytämisen sivuston avulla kuntalaisille helpommaksi. Kulttuuritoimintalain kohta kulttuurin ja taiteen harrastamisen edistämisestä ohjaa toimintaa.”

Onko Siilinjärvellä suunnitelmia kehittää toimintamallia?

Pärnänen: ”Sivustoa on tarkoitus kehittää eteenpäin. Nyt se toimii pohjana tiedotteille ja tapahtumille. Haluamme saada myös kolmannen sektorin hyödyntämään sivustoa omien palveluidensa tarjoamisessa kuntalaisille. Meillä on ollut todella hyviä projekteja, joissa olemme tehneet järjestöyhteistyötä Pohjois-Savon alueella. Joskus hankkeet tulevat ja menevät, ja järjestöjen tiedot häviävät. Haluamme, että järjestöille jää joku paikka, jonne ne voivat aina palata.”

Kuinka muut kunnat voivat ottaa toimintamallin käyttöön?

Kauhanen: ”Esimerkiksi kuntien rahallisesta tilanteesta tai tietoteknisestä tuesta johtuen yhden kunnan toimintamalli ei aina toimi samanlaisena muualla. Mitä tehtäs -sivun periaate on yksinkertainen toimiessaan. Sivuille tarvitaan pohja, pääsivu ja alasivut, muutama tuhat euroa sekä suunnitelmia ja ideointia sivuston toteuttajien kanssa. Lisäksi hankkeelle tarvitaan pääkoordinoija ja vastuuhenkilöt sisältöjen tuottamiseen. Keskeistä on, että toimijat ovat yhteisessä ymmärryksessä sivuston tarpeesta ja sisältöjen päivityksestä.”

Siilinjärven Mitä tehtäs -sivuston logo

Kulttuuria yhteistuumin -kehittämistehtävä selvitti Suomen kuntiin lähetetyllä kyselyllä kulttuuripalvelujen hyviä käytänteitä ja toimintamalleja. Kuntakyselyssä ilmenneitä käytänteitä esitellään yhteistuumin.fi-sivustolla.

Sofia Kuisma

kirjoittaja on Kulttuuria yhteistuumin -kehittämistehtävän viestintäassistentti.

Vastaa