Kokemuksia VIRTAA!-kokeiluhankkeesta Vaasassa 1.1.-30.9.2020


Olen työskennellyt vuosia eri kohderyhmille ohjaajana ja arvostan suuresti kasvotusten tehtävää vuorovaikutuksellista kulttuuritoimintaa. Tästäkin syystä olin itse kovasti vastaan kaikenlaista digitalisaatiota ja koneiden kautta tarjottavaa kulttuuripalvelua. En voinut ymmärtää, miten yhteys voi ylipäätään syntyä ihmisten välille pelkän tietokoneen ruudun välityksellä.  Mielipiteeni muuttui kuitenkin radikaalisti, kun Vaasassa aloitettiin Alvar-kuvapuhelinpalvelu, ja sain onneksi tilaisuuden tarkistaa kantaani. 

Ihan ensimmäinen kokeilu jo ennen Virtaa!-hanketta oli teatteri, jota teimme ohjaaja Hannu Raatikaisen kanssa.  Hän oli Etelä-Suomessa kotonaan ja kaksi rohkeaa mummua täällä Vaasassa.  Saimme mukaan vielä taiteen perusopetuksen teatteriryhmästä nuoria ja heidän ohjaajansa ja niin lähdimme toteuttamaan Aisopoksen Kettu ja korppi -näytelmää, jonka Raatikainen ohjasi. Siinä ääninä toimivat mummut ja kehoina, pelkällä mimiikalla toimien, nuoret teatterikokelaat. 

Nuoret esittivät pantomiimina näyttämöllä tarinaa, kun mummujen ääni tuli Alvar-kuvapuhelimen välityksellä saliin. Näin saatiin myös mummut mukaan esitykseen kotoa käsin ja he näkivät nuorten esityksen lavalla reaaliajassa. Tämä kaikki videoitiin ja siitä syntyi hieno kokonaisuus, jossa eri ikäpolvet kohtasivat uudella tavalla. Tämän innoittamana haimme okm:n ja KulturÖsterbottenin rahoitusta, jolla voisimme tutkia lisää tätä tapaa työskennellä.

Virtaa!-projektissa kokeiltiin kolmea taidelajia ikäihmisille (kirjallisuus, kuvataide ja pelisuunnittelu) ja yhtä taidelajia mielenterveyskuntoutujille (luova kirjoittaminen). Projektissa haluttiin löytää taidelajeja, jotka virtuaalisestikin toteutettuna kiinnostavat ihmisiä sekä saada tietoa ihmisten ryhmäytymisestä ja aktiivisuudesta virtuaalisessa palvelussa.

Haastattelimme osallistujia projektin lopuksi, ja kaikki haastatellut kokivat yhdessä tekemisen kivaksi ja tärkeäksi. Kokeilluissa taidetuokioissa tapahtui selvää ryhmäytymistä ja osa haastatelluista jopa koki saaneensa uusia ystäviä tuokioissa. Eräs haastateltava ikäihminen kertoi juttelevansa läheisilleen lämpimästi ”meidän Alvar-porukasta”. 

Haastatteluissa selvisi myös, että tuokiot olivat hyvin tärkeitä ikäihmisille. Niissä kerrotut tarinat ja yhteiset tekemiset jäivät mieleen, ja niitä muisteltiin kauan jälkeenpäinkin. Kirjallisuus- ja kuvataideosioiden haastateltavat kertoivat jääneensä malttamattomana odottamaan seuraavaa tuokiota heti edellisen päätyttyä. Kuvataiteen osalta he hämmästelivät uutta osaamistaan, joten heistä täytyi todella tuntua aidosti siltä, että he olivat mukana maalausprosessissa eikä vain taiteilija itsekseen maalaillut kuvaruudussa. Lisäksi heitä suuresti ilahdutti nähdä omien ajatustensa ja visioidensa innoittama maalaustyö valmiina. 

Kaikille kulttuuritoimijoille jäi uusi toimintatapa käyttöön, jota he ovat eri tavoin hyödyntäneet jälkikäteen. Käytäntöön jäi myös Vaasa-peli, jota säännöllisesti pelataan niin palvelutaloilla kuin myös Alvar-kuvapuhelinpalvelun hetkissä. Kuvataiteen osio jatkuu osallistujien toiveesta edelleen, mutta nyt taiteilijan saamalla apurahalla. Samoin kuvapuhelinpalvelun työtekijät ovat saaneet omaan työhönsä uutta näkökulmaa tekemiseen ja osallistujien kyvystä rohkeasti heittäytyä kaikkeen uuteen. Tarkoitus on jatkossa kehittää monipuolisesti kulttuuritoimintaa myös ihan livenä kotihoidon piiriin näiden hyvien kokemusten pohjalta.

Luovat ihmiset, tekniset taitajat ja visionäärit voivat yhdessä keksiä uusia tapoja tuottaa virtuaalisia kulttuuripalveluja ja ideoida ajasta ja paikasta riippumattomia tulevaisuuden palveluja. Ehkäpä jatkossa työpajassa onkin samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä ympäri maailmaa; kansainvälistä teatteria, yhteisiä teoksia taiteilemalla, pelaamalla yhdessä kehitettyä peliä, esittää erilaisia osaamisia kädentaidoissa tai ihan mitä vaan.  Tämä on konsepti, jossa vain taivas on rajana!

Ihmiset omaksuvat halutessaan uudet palvelukonseptit nopeasti, minkä ansiosta parhaimmassa tapauksessa syntyy uudenlaisia kulttuurikokemuksia ja -mahdollisuuksia sekä uusia työtehtäviä ja kulttuuripalveluja tuottavia yrittäjiä.

Leena Nyqvist
Kirjoittaja on Vaasan kaupungin kulttuurisuunnittelija, joka oli mukana vetämässä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa VIRTAA-kokeiluhanketta Vaasassa 1.1.-30.9.2020.

Lisätietoa Virtaa!-hankkeesta:
https://www.vaasa.fi/koe-ja-nae/kulttuuria-vaasassa-ja-seudulla/kulttuuripalvelut/virtaa-monitaidehanke/

Hankkeen käsikirja-pdf ruotsiksi / Projektets manual (pdf) på svenska:

Vastaa