Opintiellä Rovaniemellä ja Ähtärissä– yhteisöllisyys ja osallisuus ovat kulttuuritoiminnan tärkeimpiä rakennuspalikoita

Rovaniemen ja Ähtärin kuntavierailujen kuvituskuva.

Kohtaamiset ja ajatuksenvaihto ovat verrattoman arvokkaita kehittämistehtävän kaltaisessa tehtävässä, jotta voimme lisätä ymmärrystä kulttuuripalvelujen hyvistä toimintamalleista. Vielä keväällä Kulttuuria yhteistuumin -kehittämistehtävän ohjelma täyttyi virtuaalisista kuntavierailuista pandemian keskellä. Tiukimpien kokoontumisrajoitusten väistyessä pääsimme alkukesästä oppimaan kuntien kulttuuripalveluiden hyvistä toimintamalleista Rovaniemellä ja Ähtärissä. Kahdella kuntavierailulla osallistujia oli mukana 20 kunnasta eri puolelta Suomea. 

Kehittämistehtävä vieraili Rovaniemellä 27.–28.5.2021 tutustumassa rytmiorkesteri Kunnan Poikien toimintaan. Kunnan Pojat on Rovaniemen kaupungin oma yhtye, joka koostuu palkkatuella työllistetyistä muusikoista. Kulttuurituottaja Hannu Raudaskoski korosti toiminnan perustuvan mobiiliuteen. Kunnan Pojat vievät musiikkia ihmisten luokse monipuolisesti eri paikkoihin – aina hoitolaitoksista haravointitalkoisiin. Kuntavieraille toimintamalli näyttäytyi ennakkoluulottomana ideana, joka mahdollistaa tasavertaiset ja monipuoliset palvelut. 

Pääsimme myös katsomaan, millaisissa tunnelmissa Kunnan Pojat esiintyvät. Kuntavieraita enemmän musiikista nauttivat ikäihmiset Saarenkodin hoitokodin pihalla, joille esiintyminen oli tarkoitettu. Musiikki toi hymyn huulille ja kädet ja jalat liikkuivat musiikin tahdissa. 

Rovaniemen toisena vierailupäivänä keskityttiin kuntien kulttuuristrategioihin, mikä onkin ajankohtainen teema kuntien uusien päättäjien ja valtuustojen aloittaessa kautensa syksyllä. Rovaniemen kulttuuriohjelma valmistui keväällä 2021, ja ohjelman valmisteluprosessia esittelivät kuntavieraille paikan päällä ja linjoilla Rovaniemen kaupungin palvelualuepäällikkö Merja Tervo, kulttuurituottajat Matti Selin ja Roosa Nevala. Ohjenuorana kulttuuriohjelman luomiselle toimi laki kuntien kulttuuritoiminnasta. Kulttuuriohjelmaa lähdettiin toteuttamaan osallisuuden keinoin, ja asukkaiden toiveet ja tarpeet haluttiin saada kulttuuriohjelmassa esille. 

Espoon kaupungin kulttuurijohtaja Susanna Tommila ja kulttuuripäällikkö Tiina Kasvi kertoivat kulttuuristrategian kehittämistyöstä. Kulttuurin ja taiteen pitää kulkea läpi kaupungin, ja kaikkien toimijoiden kanssa on käytävä keskustelua strategiatyön toteuttamiseksi. Kulttuuristrategiaosion tallenteen voi katsoa YouTube-kanavaltamme.

Ähtärin kuntavierailulla 17.–18.6. tutustuttiin Ylävedet-veistoksen kummitoimintaan sekä Kultainen kori -esiintymislavan sponsoritoimintaan. Toimintamallit edistävät paikallista kulttuuriperintötyötä ja tarjoavat uudenlaisia vaihtoehtoja kulttuuri- ja taidetoiminnan rahoittamiselle. 

Veistoskummitoiminta sai alkunsa keskustan kehittämishankkeesta vuonna 2015, jolloin kuntalaiset toivoivat julkista taidetta Ähtärin keskustaan. Idea kuvanveistäjä Eero Hiirosen suunnitteleman Ylävedet-veistoksen siirtoehdotuksesta syntyi. Veistos sijaitsi aiemmin matkailualueella Moksussa. Siirtäminen vaati rahaa ja työpanoksia, ja syntyi idea veistoskummeista. Kaupunki sitoutui toimimaan kummina veistokselle joka kolmas vuosi, ja kummius kahdelle vuodelle on jaettavissa yritysten ja yksityishenkilöiden kesken. 

Paikallisten yrittäjien ja yksityisten ihmisten sitoutuminen kummitoimintaan herätti keskustelua vierailijoiden keskuudessa. Ähtärin vapaa-aikajohtaja Marika Puntalan mukaan veistos herättää kotiseutuylpeyttä ja veistoksen arvo kunnassa on huomattu.  

Viime vuonna valmistunut Kultainen kori -esiintymislava on toteutettu sponsoreiden avustuksella. Kaupunki toteutti lavan perustustyöt ja yritykset ja yksilöt kutsuttiin mukaan osallistumaan lavan rakennustöihin sponsoreina. Kumppaneille tarjottiin kolmea eri suuruista sponsoripakettia erilaista näkyvyyttä vastaan. Kuntavieraat pääsivät näkemään valmistuneen esiintymislavan konserttikäytössä.  

Kulttuuriperintötyöhön keskityttiin myös toisena vierailupäivänä, kun Pirkanmaan maakuntamuseon päällikkö Anna Lyyra-Seppänen pääsi kertomaan valtakunnallisesta Adoptoi monumentti -ohjelmasta, jonka perusidea on rantautunut Suomeen Skotlannista. Ohjelman turvin hoidetaan vanhoja rakennuksia ja muinaisjäännöksiä vapaaehtoisvoimin. Lyyra-Seppäsen mukaan ohjelma tukee myös yhteisöllisyyttä, kulttuurikarvatusta sekä lähimatkailua. Maakuntamuseo toimii kohteiden yhteenkerääjänä ja toiminnan mahdollistajana.  

Kuntavierailijoiden puheenvuoroissa Rovaniemellä sekä Ähtärissä kiiteltiin osallistavaa ja yhteisöllistä toimintatapaa, joilla kulttuuripalveluja tuotetaan. Kuntalaiset on otettu rohkeasti mukaan kulttuuripalvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Toimintamallit kiinnittyvätkin lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta: kunnan tulee ”edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa” sekä ”edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa”.  

Kunnan Pojat esiintyvät Saarenkodin hoitokodin pihalla.
Kunnan Pojat esiintyivät hoitokodin asukkaille Saarenkodin pihalla.
Yleisö seuraavat konserttia Kultaisen korin lavalla 17.6.21.
Musiikkiduo Leena ja Heikki avasivat Kultaisen korin kesäohjelman.

Sofia Kuisma

Kirjoittaja on Kulttuuria yhteistuumin -kehittämistehtävän viestintäassistentti.

One comment

Vastaa