Taiteen paikkaa etsimässä Lappeenrannassa

Kuinka osallistaa kuntalaiset paremmin kuntien tarjoamien palvelujen ideointiin, käyttämiseen ja järjestämiseen? Entä miten kuntalaiset voisivat paremmin vaikuttaa oman kuntansa ja lähiympäristönsä viihtyvyyteen? Näitä kysymyksiä on pohdittu – ja pohditaan jatkuvasti – eri puolilla Suomea. Lappeenrannassa vastaus löytyi alueellisen kehittämistehtävän kautta.

Kulttuuria yhteistuumin -kehittämistehtävän kuntavierailu Lappeenrantaan 12.-13.8. keskittyi julkiseen taiteeseen ja nosti esille erityisesti katutaiteen ja sitä Lappeenrannassa edistäneen Kaakon taiteen alueellisen kehittämistehtävän. Kaakon taide on vuonna 2013 perustettu visuaalisten taiteiden kattojärjestö, joka keskittyy erityisesti Kaakkois-Suomen eli Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueiden ammattitaiteilijoihin.

Vuonna 2019 opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Kaakon taiteelle alueellisen kehittämistehtävän, jonka tavoitteena on ”löytää uudenlaisia resursseja toimintaedellytysten vahvistamiseksi ja kehittää yhteistyötä julkisen ja kolmannen sektorin välille”.

Kaakon taide tarttui toimeen ja puolentoista vuoden mittaisen työn tulokset ovat jo nähtävissä pitkin Lappeenrannan kaupunkia. Kaakon taiteen entinen taidejohtaja (ja nykyinen Kuopion taidemuseon johtaja) Anna Vilkuna esitteli vierailuryhmälle parin tunnin aikana kymmenkunta katutaiteen ja julkisen taiteen teosta eri puolilla kaupunkia, ja kertoi taustoja sekä teoksista että itse hankkeesta. Mukana taideretkellä oli myös kuvataiteilija Anni-Sofia Knuutila, joka kertoi tarkemmin teoksista, joita oli ollut itse mukana tekemässä.

Kuntavierailuryhmä tutustumassa Lappeenrannan katutaideteoksiin.

Merkille pantavaa hankkeessa oli kaupunkilaisten osallistaminen aivan alusta lähtien. Lappeenrannan kaupunki ja Kaakon taide toteuttivat kesällä 2020 Ilmianna paikka taiteelle -kyselyn, jossa asukkaat saivat itse ehdottaa kaupunkitiloja ja paikkoja, joissa he haluaisivat nähdä kuvataidetta. Karttapohjainen sovellus sai paljon vastauksia, ja niissä korostui erityisesti kuntalaisten halu nähdä kuvataidetta sähkönjakokaapeissa. Tätä tavoitetta Kaakon taide lähti edistämään yhdessä paikallisten kuvataiteilijoiden kanssa. Mutta mukaan julkisen taiteen projektiin mahtui myös sähkömuuntamo, uuden maanalaisen parkkihallin seinät sekä muutamia muita julkisen taiteen teoksia.


Julkisen taiteen ja katutaiteen kohdalla on aina kyse kunnan kulttuuripalvelujen ja teknisen toimen välisestä dialogista. Yhden sähkökaapin tai seinämuraalin toteuttamiseksi on käytävä neuvotteluja usean eri tahon kanssa ja laadittava toimenpidelupia ja muita dokumentteja. Se vaatii aikaa ja monien eri tahojen osallistamista prosessiin kunnan sisällä. Julkisen taiteen hankkeet ovatkin mainioita ”pikkulaboratorioita” kunnan poikkihallinnollisen toimivuuden testaamiseksi.

Anni-Sofia Knuutilan teos ”Pienoismalli” (2020), joka on asuintaloksi maalattu sähkömuuntaja.


Mutta omasta mielestä herkullisinta Kaakon taiteen hankkeessa oli kuitenkin kuntalaisten osallistaminen. Kun lappeenrantalaisilta kysyttiin missä he haluaisivat nähdä taidetta ja heille annettiin mahdollisuus merkitä paikka karttasovellukseen, se tarjosi heille suoran ja helpon kanavan vaikuttaa oman asuinympäristönsä viihtyvyyteen. Ja tätä moni kuntalainen tuntuu haluavan: mahdollisuutta vaikuttaa siihen miltä oma lähiympäristö näyttää, tuntuu ja kuuluu. Se vahvistaa lähidemokratiaa, yhteisöllisyyttä ja kunnan elinvoimaisuutta.


Kaakon taiteen hanke on sellaisenaan kopioitavissa mihin tahansa Suomen kuntaan ja kehotankin asiasta kiinnostuneita olemaan yhteydessä Anna Vilkunaan tai Kaakon taiteen vastaavaan tuottajaan Riikka Hjeltiin ja juttelemaan lisää.


Lappeenrannan kuntavierailun ensimmäisen päivän osuus sisälsi myös puheenvuorot Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metkulta, Lappeenrannan tulevalta kulttuurijohtaja Anu Talkalta sekä Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijoilta Henri Terholta ja Anne Lehtelältä. Kiitämme kaikkia Lappeenrannan kuntavierailun mahdollistaneita tahoja ja onnittelemme erityisesti Henri Terhoa, joka vast’ikään nimitettiin Taiken uudeksi taiteen tukemisen päälliköksi.


Harmillisesti Lappeerannan kuntavierailu näyttää jäävän tämän syksyn osalta ensimmäiseksi ja viimeiseksi läsnävierailuksi. Pahentunut koronatilanne ja kokoontumisrajoitukset pakottavat meidät muuttamaan syksyn loput kuntavierailut enemmän tai vähemmän virtuaalisiksi. Kannattaa seurata Kulttuuria yhteistuumin -nettisivujen Tapahtumat-osiota tulevien kuntavierailujen osalta. Tulossa on myös kaksipäiväinen Yhteistuumin-webinaari marraskuun puolivälissä, joka on tarkoitus toteuttaa hybridimallisesti. Toivottavasti näemme silloin mahdollisimman monia teistä linjoilla.

Teemu Hokkanen
kirjoittaja on valtakunnallisen Kulttuuria yhteistuumin -kehittämistehtävän projektikoordinaattori

Vastaa