Hyvinvointia kulttuuri- ja taide- palvelusetelillä

Parhaillaan on maamme eri alueilla kiivaassa valmistelussa uusien hyvinvointialueiden valmistelu. Keski-Pohjanmaalla ollaan jo valmiiksi pitkällä, kun kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut ovat jo pitkään olleet integroituna yhteiseen kuntayhtymään (Soite).

Uuden hyvinvointialueen valmisteluun liittyy kuitenkin paljon kysymyksiä! Kuinka laajana, saavutettavana ja monipuolisena sote-palvelut voidaan tulevaisuudessa asukkaille järjestää? Lakisääteiset peruspalvelut toki on järjestettävä, mutta mikä on ennaltaehkäisevien sekä terveyttä edistävien, laaja-alaisten hyvinvointiin liittyvien palveluiden kohtalo? Jääkö esimerkiksi asukkaiden kulttuurihyvinvoinnista huolehtiminen jatkossa pelkästään peruskuntien vastuulle? Onko tulevilla hyvinvointialueilla myös velvollisuus järjestää kulttuurihyvinvointiin sekä yhteisöllisyyteen liittyviä tarpeellisia palveluja ja toimintaa sekä kehittää niitä uudessa sote-hallintorakenteissaan?

Tulevaisuudessa on tärkeää, että kulttuuri ja taiteet ovat mukana keskiössä, kun uusien hyvinvointialueiden sote-palveluiden toimintoja ja tavoitteita määritellään sekä niistä päätetään.

Keski-Pohjanmaan alueellisen kehittämistehtävä Kumahan (kulttuurimaakunta-hanke) tavoitteena on muun muassa maakuntamme kulttuuritoiminnan, taiteiden ja luovien alojen laaja-alainen verkostoituminen sekä vaikuttavuuden ja laadun vahvistaminen, jotta ne tukevat kaikkien asukkaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia sekä saatavuutta luovaan itsensä ilmiasuun, taiteen tekemiseen ja kokemiseen. Yhteistyö mahdollistaa myös kulttuuripalvelujen tarjonnan ja kysynnän kohtaamista sekä uusien luovien alojen yritystoiminnan syntymistä.

Alueellisen kehittämistehtävämme hallinnoija on K-P:n liitto ja kehittämistyöhön on jäsenkuntien lisäksi sitoutunut mukaan myös Soite (Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä), tuleva hyvinvointialue. Hankkeen laaja-alainen tavoite verkostoitumisesta kulttuurin, taiteiden ja luovien alojen kentillä mahdollistaa nämä keskeiset substanssitoimijat mukaan tuleviin hyvinvointialueen monialaisiin palvelutuotantoihin.

Yhtenä esimerkkinä alueellisen kehittämistehtävän Kumahan ja Soiten yhteistoiminnasta voidaan esitellä ideaa kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaan myönnettävästä palvelusetelistä. Parhaillaan olemme pilotoimassa kulttuuri- ja taide-palveluseteliä, joka mahdollistaa kehitysvammaisten oikeutta kulttuurin ja taiteisiin sekä luovuuden kokemukseen.

Palveluseteli-tuottajaksi etsitään parhaillaan keskipohjalaisia kulttuurin, taiteiden ja luovien alojen ammattilaisia. Kumahan palvelusetelipilotit mahdollistavat kiinnostuneita kulttuurin ja taiteiden ammattilaisia testaamaan omia valmiuksiaan toimia kehitysvammaisten parissa; selvittämään taloudellisia sekä työympäristöjensä edellytyksiä ja kehittämistarpeita palvelusetelituottajina. Myös välttämätöntä perehdyttämistä sekä tarvittaessa koulutusta tullaan heille järjestämään, jotta toiminta on kaikille osapuolille mahdollisimman mielekästä ja hyödyllistä.

Toivottavasti tämän pilotin kokemusten rohkaisemana palveluseteli tulee käyttöön tulevaisuudessa myös muissa tulevan hyvinvointialueen sote-palveluissa niin, että kulttuuri ja taide koetaan tärkeänä osana ihmisen kokonaisvaltaisessa kohtaamista sekä tärkeänä osana päivittäisessä hoivan- ja hoitotyön tekemisessä!

Kai-Eerik Känsälä

Kirjoittaja on Keski-Pohjanmaan alueellinen kehittämistehtävä KUMAHAn Projektipäällikkö

kai-eerik.kansala@keski-pohjanmaa.fi
p. 040 138 9038
Rantakatu 14, 67100 Kokkola
http://www.keski-pohjanmaa.fi
https://kumaha.keski-pohjanmaa.fi/

Vastaa