Uusia verkostoja ja yhteistyömalleja

Kuvituskuva.

”Kylätaloon elämää”, ”Jotain yhteisöllistä toimintaa, jossa samalla tutustuisi muihin”, ”Matalan kynnyksen kohtaamistapoja ja -paikkoja.”

Muun muassa näillä sanoilla Itä-Uudenmaan kylien asukkaat vastasivat, kun heiltä kysyttiin, millaista toimintaa he haluavat omalle kylälleen. Uudenmaan kehittämistehtävän yksi tärkeä tavoite on taiteilijoiden työllistäminen sekä tapahtumien ja erilaisten työpajojen järjestäminen. Tätä työtä varten on vuoden aikana kehitetty uusia toimintamalleja, yhteistyötä ja verkostoja.

Itä-Uudenmaan kuntien kulttuuripalveluiden verkosto toteutti kesä-elokuussa 2021 avoimen haun, jonka kautta itäuusmaalaisilla taiteilijoilla ja luovan alan ammattilaisilla oli mahdollisuus ilmoittautua pilottihankkeisiin. Tiedot koottiin ensisijaisesti hankkeessa mukana olevien kuntien käyttöön, ja hakemuksia saapui yhteensä 54. Pilottiesiintyjien valintaan kutsuttiin myös alueella toimiva ammattitaiteilija, jonka mielipiteitä ja näkökulmia kuunneltiin valintoja tehdessä.

Avoimessa haussa teimme monta tärkeää käytännön huomiota siitä, miten hakijoiden taidot oman tuotteen markkinoinnissa vaihtelivat.  Oman taiteenalan kaupallistamisen mahdollisuuksia ei välttämättä nähty tai taiteilijoilla ei ollut selkeää käsitystä siitä, millaiset sisällöt soveltuvat kunnille ja miten kunnilla on tästä johtuen mahdollisuuksia työllistää taiteilijoita. Avoin haku voisi kuitenkin toimia ajankohtaisten kulttuurisisältöjen haun välineenä jatkossakin. Sen kehittäminen jatkuukin kehittämistehtävän puitteissa.

Kiertuetoimintaa koronan varjossa

Koronarajoitukset toivat monta käytännön estettä pilottitoiminnan aloittamiselle. Hakijoista löytyi kuitenkin rajoitusten ja ohjeistusten aikaan sopiva esitys: nukketeatteri Ofelian Karavan, joka oli teatteriksi muutettu asuntovaunu. Karavan tarjosi kesäkuussa kiertueellaan nukketeatteriesityksen, valokuvanäyttelyn, trubaduurien konsertin ja avoimen näyttämön, johon sai ilmoittautua esiintyjäksi.​ Paikkoja oli itäisellä Uudellamaalla 15, esityksiä 90 ja katsojia 437.​ Esitykset olivat monelle aikuisellekin ensikosketus nukketeatteriin.

Kiertueen yhteydessä testasimme samalla Itä-Uudenmaan kuntien kulttuuripalveluiden yhteistä varauskalenteria ja materiaalipankkia. Kylien aktiiviset asukkaat olivat kullan arvoisia esityksistä tiedottaessa, ja oli tärkeää olla heihin yhteydessä. Esimerkiksi kylien omat Facebook-ryhmät olivat avainasemassa tapahtuman markkinoinnissa.​

Kesätorit ovat kylien suosittuja kokoontumispaikkoja

Matalan kynnyksen kohtaamistapoja ja -paikkoja testasimme kesän aikana kylien kesätoreilla. Markkinoilla tunnelma oli välitön ja kävijöillä oli aikaa kohtaamisille. Avoimen haun kautta löytyi toreille sopivaa toimintaa. Työpajoissa valmistettiin artenomi Maija Michelssonin opastuksella apinannyrkkisolmusta avaimenperä. Työpaja sopi kaikille ja osallistuminen oli maksutonta. ​Solmutyöpajoja järjestettiin kaikkiaan kuusi, ja niihin osallistui yhteensä 145 osallistujaa.​

Projekti kehitti myös käsityöläisen paketoimaa tuotetta. Saimme häneltä palautetta, että hän pystyi kokemuksen perusteella kehittämään pajaa selkeämmin hahmotettavaksi kokonaisuudeksi, jolloin sitä voi tarjota uusille kohderyhmille, muun muassa tyky-päiville ja palvelukoteihin.​ Tämä toimintamalli tulee varmasti käyttöön tulevaisuudessakin.

Kylätaloon elämää – jaettu vastuu

Asukaskyselyssä nousivat esille toiveet toiminnan ja tapahtumien järjestämisestä kylätaloissa ja kouluissa. Tässä työssä aktiiviset asukkaat ja toimijat ovat avainasemassa. Erityisesti pienissä kunnissa henkilöstöresurssit ovat niukat, eivätkä työtunnit riitä käytännön tapahtumien järjestämiseen. Voisiko vastuuta tällöin jakaa? Tämän syksyn aikana olemme lähestyneet muutamia kylätaloja ja antaneet mahdollisuuden valita pilottihankkeidemme joukosta haluamansa ohjelman. Koostimme yhdistyksen käyttöön ajankohtaisen ohjelmalistan ja vastaamme esiintyjäkuluista. Järjestäjätaho sen sijaan vastaa kaikesta tapahtuman järjestämiseen liittyvästä työstä sekä tiedottamisesta omissa verkostoissaan. Ohjelmassa on ainakin Abba-covereita ja improvisaatiokonsertteja ja mikä tärkeintä:  elämää kylätalossa ja yhteisöllistä toimintaa.

Kulttuuri kylässä -alueellisen kehittämistehtävän kehittämiskoordinaattori Sini Kallio.

Sini Kallio

Kirjoittaja on Porvoon kaupungin koordinoiman alueellisen kehittämistehtävän kehittämiskoordinaattori.

Uudenmaan Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävään voi tutustua osoitteessa https://www.porvoo.fi/kulttuuri-kylassa.

Vastaa