Alueelliset kehittämistehtävät 2020-2021

kuvituskuva_majakka_ja_soihtua_pitava_nainen

 

Valtakunnallisen kehittämistehtävän lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myöntää alueellisia kehittämistehtäviä, jotka kohdistuvat kulttuurin ja taiteen yhdenvertaisen saatavuuden ja monipuolisen käytön edistämiseen eri väestöryhmissä sekä taiteellisen työn ja toiminnan edellytysten luomiseen eri puolilla Suomea. Vuosiksi 2020-2021 OKM on myöntänyt rahoituksen seuraaville alueellisille kehittämistehtäville:

Etelä-Pohjanmaan liitto (www.epliitto.fi)

Hankkeella vahvistetaan Etelä-Pohjanmaan alueen kuntien kulttuuritoimijoiden osaamista mentoroinnilla ja luodaan alueellinen kulttuurin välittäjätoimintamalli. Etelä-Pohjanmaan liitto vastaa mentoroinnin ja Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelut kulttuurin välittäjätoiminnan kehittämisestä. (Lisää tietoa: www.epliitto.fi/maaseutukulttuurin-hybridiosaaminen–hanke)

Hanna Hangasluoma, kulttuuripäällikkö
puh. 040 7515 610
hanna.hangasluoma(at)etela-pohjanmaa.fi

Päivi Alaniska, projektikoordinaattori
puh. 044 4181 162
paivi.alaniska(at)seinajoki.fi

Jyväskylän kaupunki (www.jyvaskyla.fi)

Hankkeessa kehitetään Keski-Suomen maakunnan nuorten (15-20 v.) taide- ja kulttuuripalveluja osallisuuden keinoin. Tavoitteena on edistää ammattimaisesti toteutettujen kulttuuripalvelujen saavutettavuutta kaikille nuorille maakunnassa, työllistää taiteilijoita Keski-Suomen alueella sekä edistää kulttuuritoiminnan vaikuttavuutta sekä nuorten kuntalaisten keskuudessa että kunnan hallintorakenteessa. Nuoret osallistuvat jokaiseen vaiheeseen suunnittelusta toteutukseen ja arviointiin. (Lisää tietoa: https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/nuoret-ja-osallisuus-kulttuuritoiminnassa)

Miia Lyyra, hankekoordinaattori
puh. 046 922 5990
miia.lyyra(at)jyvaskyla.fi

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (www.xamk.fi)

Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen hankkeen päätavoite on kehittää luovan alan, taiteen ja kulttuurin yhteistoimintaa ja toimintamalleja, jotta kuntalaisille tuotettavat kulttuuripalvelut vahvistavat asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta. (Lisää tietoa: www.xamk.fi/eloajailoa)

Piia Kleimola, projektipäällikkö
puh. 050 3059392
piia.kleimola(at)xamk.fi

Kaakon taide – visuaalisten taiteiden verkosto ry (www.kaakontaide.fi)

Kaakon taiteen kehittämistehtävän (työnimeltään Välitöntä taidetta) päämäärä on uudistaa kuntien taide- ja kulttuuripalveluiden tuotantorakenteita ja vahvistaa niiden järjestäjäpohjaa. Vuosien 2020-21 aikana rakennetaan ja testataan yhteistyömalli, jossa kuntien eri toimijat, sote, maakuntaliitto sekä taiteen ammattilaisia edustava kolmannen sektorin toimija rakentavat yhteisen toimintakulttuurin ja -tavat, joilla taidetta ja kulttuuria tuodaan asukkaiden saataville ja samalla tuetaan osallisuutta. (Lisää tietoa: www.kaakontaide.fi/kehittamistehtava/)

Riikka Hjelt, vastaava tuottaja
puh. 045 144 7755
riikka(at)kaakontaide.fi

Kuopion kaupunki (www.kuopio.fi)

Alueellisen kehittämistehtävän pääpaino Pohjois-Savossa on alueen kulttuuritoiminta verkoston rakentamisessa, joka tukee eri kuntien asukkaiden kulttuurin saatavuutta, saavutettavuutta ja kulttuurista osallisuutta ja yhdenvertaisuutta kaikissa väestöryhmissä. Hankkeessa kehitetään alueen kulttuuritoimijoiden (kunnat ja järjestöt) välistä yhteistyötä ja kuntien henkilöstön (lisäksi järjestöt, jos kunnassa ei ole kulttuurialan henkilöstöä) kulttuurialan osaamista toimijoilta nousevien tarpeiden mukaisesti. Asiantunteva henkilöstö vahvistaa asukaslähtöisten ja innovatiivisten kulttuuripalvelujen suunnittelua koko alueen asukkaille. (Lisää tietoa: https://www.kuopio.fi/alueellinen-kehittamistehtava)

Tiina Taskinen-Viinikainen, hankekoordinaattori
Puh. 044 748 2374
tiina.taskinen-viinikainen(at)kuopio.fi

 
Kokeiluhankkeissa vuonna 2020 olivat mukana Myrskylän ja Mäntyharjun kunnat sekä Oulun ja Vaasan kaupungit. (Oulun kokeiluhanke jatkuu vuodelle 2021.)