Alueelliset kehittämistehtävät 2021-2022

Valtakunnallisen kehittämistehtävän lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myöntää alueellisia kehittämistehtäviä, jotka kohdistuvat kulttuurin ja taiteen yhdenvertaisen saatavuuden ja monipuolisen käytön edistämiseen eri väestöryhmissä sekä taiteellisen työn ja toiminnan edellytysten luomiseen eri puolilla Suomea. Vuosiksi 2021-2022 OKM on myöntänyt rahoituksen seuraaville alueellisille kehittämistehtäville:

Etelä-Savon maakuntaliitto (www.esavo.fi)

AKKU – Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeessa vahvistetaan yhteistyötä ja haetaan uudenlaisia toiminta- ja tuotantotapoja kulttuurin ja taiteen yhdenvertaisen saatavuuden ja monipuolisen käytön edistämiseksi Etelä-Savossa. Hankkeessa kehitetään kuntien kulttuuritoimijoiden välistä yhteistyötä ja vertaisoppimista, hahmotetaan kuntien kulttuurisia erityispiirteitä ja kehittämiskohteita, toteutetaan yhteistoimintapilotteja sekä tehdään strategista kulttuurin ja kulttuurihyvinvoinnin kehittämistyötä. Koordinoija on Etelä-Savon maakuntaliitto.

Taru Tähti, kulttuurikoordinaattori
puh. 040 665 7230
taru.tahti(at)esavo.fi

Keski-Pohjanmaan liitto (www.keski-pohjanmaa.fi)

Hankkeen tavoitteena on synnyttää maakuntaan monialaisia yhteistyöverkostoja, joka kehittävät ja ylläpitävät muun muassa kulttuurituotanto- ja taideklustereita. Tunnistetaan kulttuurin erilaisten käyttäjien ja palveluja käyttämättömien asukkaiden tarpeet ja odotukset sekä tuotetaan sen mukaista tarjontaa esim. kuntien sivistystoimen ja sote-palvelujen käyttöön. Tavoitteena on myös luoda maakuntaan toimintamalleja, joissa julkisen sektorin eri toimijat, kuten maakunnan liitto, kunnat, kulttuurilaitokset, sote-palvelutuottajat sekä luovien alojen yrittäjyys ja kolmannen sektorin toimijat tekevät keskinäistä vahvaa yhteistyötä, jotta kulttuuri- ja taidepalvelujen tarjonta, laatu, saatavuus ja rahoitustilanne parantuisi. Tavoitteena on myös maakunnan taiteellisen työn, toiminnan sekä luovan talouden toimintaedellytysten parantaminen sekä arvostuksen lisääminen. (Lisää tietoa: www.keski-pohjanmaa.fi/kulttuuri/kulttuurimaakunta-hanke)

Kai-Eerik Känsälä, kulttuurikoordinaattori, projektipäällikkö
puh. 040 138 9038
kai-eerik.kansala(at)keski-pohjanmaa.fi

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (www.pohjois-karjala.fi)

Hanke edistää taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta Pohjois-Karjalassa sekä lisää asukkaiden osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä taide- ja kulttuuritoiminnan kautta. Hanke on valmisteltu yhteistyössä kuntien ja Siun soten kanssa ja tavoitteena on luoda kestäviä toimintatapoja ja yhteistä käsitystä alueen kulttuurihyvinvointiin liittyvistä toimintaperiaatteista sekä taide- ja kulttuurilähtöisten hyvinvointipalveluiden hyödyntämisestä ja tuottamisesta. Kulttuurista hyvinvointia Pohjois-Karjalaan-hankkeessa tullaan nostamaan esiin jo hyväksi havaittuja toimintatapoja sekä pilotoidaan uutta. Hanke tukee tekeillä olevan Pohjois-Karjalan kulttuurihyvinvointisuunnitelman jalkautumista ja juurtumista eri toimijoiden väliseksi yhteistyöksi. (Lisää tietoa: www.pohjois-karjala.fi/kulttuurista-hyvinvointia-pohjois-karjalaan)

Merja Pennanen, projektipäällikkö
puh. 050 471 1112
merja.pennanen(at)pohjois-karjala.fi

Valpuri Ahponen, projektisuunnittelija
puh. 050 472 0176
valpuri.ahponen(at)pohjois-karjala.fi

Mari Nupponen, hyvinvointi- ja koulutusasiantuntija
puh. 050 512 3432
mari.nupponen(at)pohjois-karjala.fi

Porvoon kaupunki (www.porvoo.fi)

Kulttuuri kylässä – Kultur i byn -hankkeen tavoitteena on toteuttaa toimiva, uudenlainen, alueellisen yhteistyön toimintamalli sekä tiivis verkosto, jonka avulla Uudenmaan alueen kunnat ja muut toimijat jatkavat yhteistyötä. Hankkeessa luodaan yhteinen alueellinen tuotantorakenne, jonka avulla lisätään erityisesti kylissä ja lähiöissä asuvien lapsiperheiden ja senioreiden osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin ja taiteeseen sekä työllistetään alueella toimivia taiteen ammattilaisia.

Sini Kallio, kehittämiskoordinaattori
puh. 040 676 3005
sini.kallio(at)porvoo.fi

Sari Hilska, kehittämiskoordinaattori
puh. 040 482 2004
sari.hilska(at)porvoo.fi

Tampereen kaupunki (www.tampere.fi)

Kulttuuri ja taide virtaa -projekti toteutetaan yhteistyössä 14 Pirkanmaan kunnan kanssa. Hankkeen tavoitteena on maakunnan sisäisellä yhteistyöllä etsiä tapa luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle. Hankkeessa kehitetään maakunnallinen taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden työskentelyä, verkostoitumista ja osaamista edistävä välittäjämalli sekä sitä tukeva verkkoalusta ja palvelutarjotin.

Anna Szalay, projektipäällikkö
puh. 044 481 1774
anna.szalay(at)tampere.fi

Vuonna 2021 alkaneissa kokeiluhankkeissa ovat mukana Iisalmen ja Orimattilan kaupungit ja Juvan ja Suomussalmen kunnat.