Valtakunnalliset kehittämistehtävät


Kulttuuria yhteistuumin

Kehittämistehtävän tavoitteena on edistää kuntien kulttuuritoimintalain toteutumista kaikissa Suomen kunnissa. Yhteistuumin verkottaa kunta-alan toimijoita, jakaa tietoa, fasilitoi vertaisoppimista sekä toimii yhteyspisteenä kuntien kulttuuritoiminnan kehittämisen kentälle. Etsimme ja jaamme eri puolella Suomessa käytössä olevia hyviä yhteistyö- ja toimintamalleja. Keräämme kunnan kulttuuritoiminnan kehittämistyötä edistävää tietoa kaikkien saataville.

Hanketta toteuttaa Espoon kaupunki yhteistyössä Rovaniemen ja Turun kaupunkien kanssa. Muita läheisiä yhteistyökumppaneita ovat Taiteen edistämiskeskus Taike, Kuntaliitto,kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Yhteistuumin koordinoi kuntien kulttuuritoiminnan kehittäjäverkostoa, johon kuuluvat valtakunnalliset sekä alueelliset OKM:n rahoittamat kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävät.

Tämän sivuston lisäksi välitämme tietoa Yhteistuumin-uutiskirjeen avulla. Järjestämme verkossa aamukahveja ja webinaareja, joista löydät lisätietoja näiltä sivuilta. Keskeinen toimintamuoto on kuntien kulttuuriammattilaisille suunnatut kuntavierailut, joilla perehdytään kiinnostaviin teemoihin tai hyviin toimintamalleihin eri puolilla Suomea.

Tutustu lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta.


Kulttuurin kuntatietohanke KULTTI

Kulttuurin kuntatietohankkeen tavoitteena on vahvistaa kuntien kulttuuritoiminnan tiedontuotantoa ja tietopohjaa, lisätä tietojohtamista ja strategista osaamista sekä kansallisesti että kunnissa ja edistää kuntien keskinäistä yhteistoimintaa tiedon tuottamisessa ja palvelujen kehittämisessä.   

Kultti-hankkeen päätavoitteena on luoda kuntien kulttuuritoiminnan tietoperustaratkaisu: digitaalinen työkalu, joka sisältää yhdellä alustalla keskeisiä kuntien kulttuurin talous- ja toimintatietoja. Hankekaudella kehitetään teknisen alustan ensimmäinen versio ja toteutetaan tiedonkeruun pilotti, jossa testataan alustalla olevan sähköisen tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmän toimivuutta.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Suomen Kuntaliitto ja kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore. Kunnat ovat keskeinen sidosryhmä hankkeen toteuttamisessa.

Lisää tietoa Kultti-hankkeesta Kuntaliiton ja Cuporen verkkosivuilla.

Tiina Pohjanen, projektipäällikkö
puh. +358 9 771 2214, +358 50 562 5870
Tiina.Pohjanen@kuntaliitto.fi

Takaisin sivun alkuun.